Yapı ve İnşaat arasındaki fark

Olarak kullanıldığında isimler , bina bir şeyin inşa edildiği eylem veya süreç anlamına gelir, oysa inşaat inşa süreci anlamına gelir.


diğer tanımları için aşağıya bakın Bina ve İnşaat 1. Bina var isim (sayılamaz):  Bir şeyin inşa edildiği eylem veya süreç; inşaat.

  Örnekler:

  Köprünün inşası birkaç hafta içinde tamamlanacak. 2. Bina var isim (sayılabilir):

  Duvarları ve çatısı olan kapalı bir yapı.

  Örnekler:

  Kız kardeşim o apartmanda yaşıyor. 1. Bina var fiil :

 1. İnşaat var isim :

  İnşa süreci.

  Örnekler:

  Yeni köprünün inşaatı sürüyor.

 2. İnşaat var isim :

  İnşa edilmiş her şey.

  Örnekler:

  'Mühendis, yapısına hayret etti.'

 3. İnşaat var isim :

  Yapı yapılarının ticareti.

  Örnekler:

  Hayatı boyunca inşaatta çalışmıştı.

 4. İnşaat var isim :

  Bir bina, model veya başka bir yapı.

  Örnekler:

  Ofis çelik ve camdan yapılmıştı.

 5. İnşaat var isim (sanat):

  Kolaj vb. Gibi (genellikle temsili olmayan) bir yapı.

  Örnekler:

  'İp ve saat işçiliğinde inşaat' birincilik ödülünü aldı. '

 6. İnşaat var isim :

  Bir şeyin inşa edilme tarzı.

  Örnekler:

  'Basit bir yapı.'

 7. İnşaat var isim (dilbilgisi):

  Anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde düzenlenmiş bir grup kelime.

 8. İnşaat var isim :

  Bir şeyin anlamını yorumlamanın eylemi veya sonucu.

  Örnekler:

  'Amerikalı muhafazakarlar, Anayasanın katı bir şekilde inşasından yanadırlar.'

 9. İnşaat var isim :

  Bir metnin, eylemin vb. Anlamı veya yorumu; bir gözlemci veya izleyici tarafından bir şeye bakma şekli.

 10. İnşaat var isim (geometri):

  Bir cetvel ve pusula ile çizilebilen kavis ve çizgi parçalarının geometrik bir şekli.

Kelimeleri karşılaştırın:

Farkı Bul

Eşanlamlılar ve ilgili kelimelerle karşılaştırın:

 • bina vs inşaat
 • yapı vs yapı

Ilginç Haberler

Mutlak ve Koşullu arasındaki fark

Mutlak, içeriğe bağlı yorumlamadan bağımsız, dokunulmaz, temel, koşullu ise koşullu bir cümledir.

Hayalet ve Ruh arasındaki fark

Hayalet ruhtur, ruh ise bir kişinin veya başka bir yaratığın ruhudur.

Ağ ve Trampet arasındaki fark

Ağ, bir ip, kordon veya ip ağıyken, tuzak bir tuzaktır (özellikle bir tel, ip veya deri ilmeğinden yapılan).

Buhar ve Su arasındaki fark

Buhar, su sıvı fazdan gaz fazına değiştiğinde oluşan buhar, su ise oda sıcaklığında ve basınçta berrak bir sıvı olarak bulunan bir maddedir (moleküler formül h₂o).

Ama ve Yine de arasındaki fark

Ama sadece, sadece, adil, oysa yine de öncekine rağmen.

Truly ve Truthfully arasındaki fark

Hakikaten gerçeklere uygundur, halbuki hakikat doğrudur.

Böl ve Böl arasındaki fark

Bölme, (bir şeyi) iki veya daha fazla parçaya bölmek veya ayırmaktır, oysa bölünme birlikte olmaktan çıkar, gruptan kopar.

Baba ve Babam arasındaki fark

Baba bir babadır, bir erkek ebeveyndir, oysa dada babadır, babadır.

Yaralanma ve Yaralanma arasındaki fark

Yaralanma, acı verici olmaktır, oysa yaralama, canlı bir yaratığı yaralamak veya ona fiziksel zarar vermektir.

Kanyon ve Gulch arasındaki fark

Kanyon bir vadidir, özellikle bir nehir tarafından kayalara kesilmiş uzun, dar, dik bir vadi, oysa gulch, genellikle ani sellerle aşınmış, dağ geçidi benzeri veya derin v şeklindeki bir vadidir.

Kohort ve Legion arasındaki fark

Kohort, aynı şeyi veya kişiyi destekleyen bir grup insandır, lejyon ise genellikle 3000 ila 6000 piyade askeri ve 100 ila 200 süvari birliklerinden oluşan Roma ordusunun ana birimi veya bölümüdür.

Küre ve Orb arasındaki fark

Küre herhangi bir küresel (veya neredeyse küresel) nesnedir, oysa küre küresel bir gövdedir.

Kararlılık ve Amaç arasındaki fark

Belirleme, belirleme eylemi veya belirlenme durumudur, oysa amaç ulaşılması gereken bir nesnedir.

Yasadışı ve Yasaklı arasındaki fark

Yasa dışı, yasalara aykırıdır veya yasalar tarafından yasaklanmıştır, özellikle ceza hukuku, ancak yasaklanmıştır.

Divan ve Kanepe arasındaki fark

Divan, duvara yaslanmış ve yere ya da yükseltilmiş bir yapıya uzanan bir şilteden yapılmış, kanepe ya da kanepe benzeri bir mobilya parçasıdır.

Scurry ve Zoom arasındaki fark

Scurry bir atlamadır, zum ise çok hızlı hareket eden bir şeyin uğultu sestir.

Extol ve Flatter arasındaki fark

Övgü övmektir, övgü ise genellikle samimiyetsizce ve bazen iyilik kazanmak için birine iltifat etmektir.

Bağımsız Değişken ve Parametre arasındaki fark

Argüman, bir önermeyi desteklemek için kullanılan bir olgu veya ifadedir, oysa parametre bir deney, denklem, hesaplama veya benzeri sırasında sabit tutulan, ancak deney, denklem, hesaplamanın vb. Diğer sürümlerine göre değişen bir değerdir.

Aberrant ve Variable arasındaki fark

Aberrant, bir grubun geri kalanından sapan bir kişi veya nesnedir, oysa değişken, değişken olan bir şeydir.

Lithe ve Willowy arasındaki fark

Lithe hafiftir, söğüt ise söğüde benzer.

Obscure ve Occluded arasındaki fark

Belirsiz karanlık, soluk veya belirsizdir, oysa tıkalı kapalı veya engellenmiştir.

Effulgence ve Shine arasındaki fark

Zevk, parlak ve ışıltılı, ihtişamlı, ihtişamlı, parlaklık ise bir ışık kaynağından gelen parlaklıktır.

Dark ve Sinister arasındaki fark

Karanlık söndürülür, oysa uğursuz, uğursuz, uğursuz, şanssız, meşru değildir (bar sinsi olduğu gibi).

Kesin ve Gerçekten arasındaki fark

Kesinlikle sorgusuz ve şüphesizdir, oysa gerçekten de gerçektir.

Laugh ve Snicker arasındaki fark

Gülmek, insan türüne özgü bir neşe ifadesidir, oysa kısık kısık veya kırılmış bir kahkahadır.