Campusintifada - Karşılaştırın Ve Kelimelerin Anlamlarını Kontrast

Centilmen ve Oyuncu arasındaki fark

Beyefendi, kibar ama asil olmayan bir adamdır, özellikle geçimini sağlamak için çalışmayan ancak bir yaşta resmi bir statüye sahip olmayan bir gelir adamı (aslen mülk sahibi), oysa oyuncu herhangi bir oyun veya spor yapan kişidir.

Lat ve Santim arasındaki fark

Lat bir kadro, özellikle de Hint türlerinden biri, santim ise Letonya para biriminin bir alt birimidir. 100 santim bir lat'e eşittir.

Still ve Unmoving arasındaki fark

Hala hareket etmiyor, oysa hareket etmiyor hareket etmiyor.

Toplama ve Ekleme arasındaki fark

Ekleme, herhangi bir şey ekleme eylemidir, oysa ek, özellikle bir eksikliği telafi etmek için eklenen bir şeydir.

Grid ve Matrix arasındaki fark

Izgara, bir çapraz bulmacada olduğu gibi eşit büyüklükte kare veya dikdörtgenlerden oluşan dikdörtgen bir dizidir, oysa matris rahimdir.

Hızlı ve Yavaş arasındaki fark

Hızlı, başlangıç ​​noktası ile varış noktası arasında, genellikle sadece ana istasyonlar arasında geçtiği bazı istasyonlarda çağıran bir trendir, oysa yavaş olanı yavaştır.

Uzak ve Yol arasındaki fark

Far (bir tür buğday, triticum spelta), özellikle onun romanda kullanımı bağlamında yazılırken, yol bir yol, bir yön, (fiziksel veya kavramsal) bir yerden diğerine bir yoldur.

Close-knit ve Tight arasındaki fark

Sıkı sıkı sıkı sıkıya bir arada tutulurken, birbirine sıkı sıkıya bağlı (bir grubun) ortak bir kimlik, kültür veya bağ yoluyla yakından bağlantılı veya bağlıdır.

Baba ve Anne arasındaki fark

Baba baba, anne ise annedir.

Gorge ve Gullet arasındaki fark

Gorge boynun ön yüzü, yemek borusu ise boğaz veya yemek borusudur.

Swallow ve Swallow up arasındaki fark

Yutmak (yiyecek, içecek vb.) Ağızdan mideye geçmesine neden olmak, yutmak ise tamamen kapatmak veya sarmaktır.

İnanmak ve Anlamak arasındaki fark

İnanmak, özellikle mutlak kesinlik olmaksızın (yani bilmenin aksine) doğru olarak kabul etmektir, halbuki anlamak, anlamının farkında olmaktır.

Önce ve Sonra arasındaki fark

Öncesi (zamandan) daha erkendir, arkası ise arkasındadır.

Bilgi ve Algı arasındaki fark

Bilgi, bir şeyi bilmenin gerçeğidir, algı ise duyusal bilginin düzenlenmesi, tanımlanması ve yorumlanmasıdır.

Bean titreme ve Fingerer arasındaki fark

Fasulye titremesi bir lezbiyendir, oysa fingerer, özellikle cinsel uyarılma anlamında parmakları olan kişidir.

Eşcinsel ve Sodomit arasındaki fark

Eşcinsel, yalnızca veya esasen aynı cinsten olan diğerlerine ilgi duyan bir kişidir, oysa sodomit, sodomi uygulayan kişidir.

Gemi ve Nakliye arasındaki fark

Gemi, genellikle bir tekneden daha büyük olan su bazlı bir gemidir, oysa nakliye bir taşıma eylemidir.

Yüksek Lisans ve Yüksek Lisans derecesi arasındaki fark

Master, bir şey veya biri üzerinde kontrolü olan kişidir, oysa yüksek lisans derecesi, öğrencilere belirli bir akademik alan veya meslek için bir ustalık geliştirmede yardımcı olmayı amaçlayan bir lisansüstü derecesidir.

Meraklısı ve Uzman arasındaki fark

Meraklı, coşku ile dolu veya rehberlik edilen bir kişidir, oysa uzman, belirli bir çalışma veya araştırma dalında uzman veya adanmış kişidir.

Şampanya ve Şampanya arasındaki fark

Champ, patates püresi ve taze soğanla hazırlanan bir öğünken, şampanya, méthode champenoise ile fransa'da üretilen, özellikle chardonnay ve pinot gibi üzümlerin karışımından yapılan köpüklü beyaz bir şaraptır.

Abate ve Subside arasındaki fark

Abate, sona erdirmek, çökmek ise dibe batmak veya düşmektir.

Ondalık ve Duodecimal arasındaki fark

Ondalık ondalık sistemde ifade edilen bir sayıdır, bu sistemde yazılan kesirli bir sayıdır, oysa duodecimal, on ikiyi taban olarak kullanan bir sayı sistemidir.

Şikayetçi ve Davacı arasındaki fark

Şikayetçi, bir başkasına karşı medeni hukuk davası açan taraf iken, davacı bir sanığa karşı medeni hukukta dava açan taraftır.

Agnostik ve Ateist arasındaki fark

Agnostik, bir agnostisizm biçimine, özellikle de bir tanrının varlığının belirsizliğine bağlı kalan bir kişidir, oysa ateist, tanrıların var olmadığına inanan bir kişidir.

Diyalog ve Monolog arasındaki fark

Diyalog, iki veya daha fazla kişi arasındaki bir konuşma veya başka bir söylem biçimidir, oysa monolog bir oyunda bir kişinin uzun konuşmasıdır.

Cliff ve Rock arasındaki fark

Uçurum dikey (veya neredeyse dikey) bir kaya yüzüdür, oysa kaya, yer kabuğunun önemli bir bölümünü oluşturan doğal olarak oluşan katı mineral madde agregasıdır.

Despicable ve Vile arasındaki fark

Aşağılık, zinde veya hor görülmeyi hak ederken, aşağılık ahlaki açıdan düşüktür.

Bacak tarafı ve Off taraf arasındaki fark

Bacak tarafı, vurucuya karşı duruşunu alırken vurucunun bacakları ile aynı taraftaki taraftır, oysa vuruşçunun wicket karşısındaki duruşunu alırken vuruşçunun bacaklarından uzaktaki tarafı.

Bailment ve Sözleşme arasındaki fark

Teminat kefalettir, oysa sözleşme, iki veya daha fazla taraf arasında, genellikle geçici veya sabit süreli ve genellikle yazılı bir anlaşma ile yönetilen belirli bir işi veya iş emrini gerçekleştirmek için yapılan bir anlaşmadır.

Hold on ve Keep arasındaki fark

Tutun, sıkıca kavramak veya kavramaktır, oysa tutma devam etmektir (bir rota veya eylem modu).

Yakışıklı ve Çirkin arasındaki fark

Yakışıklı yakışıklı olmaktır, çirkin ise çirkin yapmaktır (bazen yukarıdan)

Durdur ve Sonlandır arasındaki fark

Durdurmak durmaktır, oysa sona erdirmek, özellikle eksik bir durumda sona ermektir.

Pointling ve Thumby arasındaki fark

İşaretleme küçük bir işaret parmağıdır, oysa thumby küçük bir başparmaktır.

Plaj ve Kıyı arasındaki fark

Plaj, özellikle kumlu veya çakıllı olduğunda bir su kütlesinin kıyısıdır, oysa kıyı, okyanus, göl veya gölet gibi akmayan bir su kütlesine bitişik olan kara parçasıdır.

Birim ve Birlik arasındaki fark

Birim, bir tam sayının bir bileşeni olarak görülen birlik, tekilliktir, oysa birlik birliktir.

Viyola ve Keman arasındaki fark

Viyola, kemandan biraz daha büyük, çene altında çalınan ve daha derin bir tonu olan, keman ailesinin yaylı bir çalgısıdır. Parmaklarınızla uygun yerde dizeleri bastırarak adım ayarlayın.

Kullanışlılık ve Fayda arasındaki fark

Yararlılık, yararlı olma niteliği veya derecesidir, yararlılık ise yararlı olma durumu veya koşuludur.

Smart ve Snazzy arasındaki fark

Smart, sosyal yetenek veya zeka sergilerken, şık kıyafet açısından zariftir.

İlişki ve İlişki arasındaki fark

İlişki, iki şeyin ilişkilendirilebileceği tarzdır, oysa ilişki bağlantı veya ilişkidir.

Fly ve Glide arasındaki fark

Sinek, diptera türünden herhangi bir böcektir, oysa süzülme, kayma eylemidir.