Campusintifada - Karşılaştırın Ve Kelimelerin Anlamlarını Kontrast

Cüruf ve Cüruf arasındaki fark

Cüruf atık veya saf olmayan maddedir, cüruf ise bir kömür madeninden çıkan atık maddedir.

Forfeit ve Forgo arasındaki fark

Kaybetmek, yanlış veya itaatsizlik yoluyla bir şeyin kaybına uğramaktır, oysa vazgeçmek, geçmesine izin vermek, yalnız bırakmak, salıvermektir.

Alkali ve Temel arasındaki fark

Alkalin, alkalin bir pildir, oysa bazik gerekli bir emtia, temel bir gereksinimdir.

Kusursuz ve Mükemmel arasındaki fark

Kusursuz, hatasızdır, mükemmel ise tanımına tam olarak uymaktır.

Brick ve Unbrick arasındaki fark

Tuğla, tuğlalarla inşa etmek, oysa tuğla örülmüş bir şeyi yeniden açmaktır.

Sabit ve Sabit arasındaki fark

Sabit değişmez, değiştirilemez, aynı kalır, oysa hareketsizdir.

Ateşli ve Güçlü arasındaki fark

Ateşli şevkle doludur, güçlü ise büyük fiziksel güç üretebilir.

Eggbeater ve Eggwhisk arasındaki fark

Yumurta çırpıcı, yumurtaları dövmek için dönen bıçaklar kullanan bir mutfak malzemesi, yumurta çırpıcı ise yumurtaları dövmek için kullanılan çok sayıda telden yapılmış bir mutfak malzemesidir.

Naturist ve Tekstil arasındaki fark

Naturist, çıplak, doğal bir hayata felsefi bir inancı takip eden ve genellikle sağlık nedenleriyle giysisiz yaşamayı tercih eden kişidir, halbuki tekstil, halı ve jeotekstiller dahil olmak üzere birbirine geçen elyaflardan yapılmış herhangi bir malzemedir.

Diksiyon ve Dilbilim arasındaki fark

Diksiyon, özellikle etkili iletişim açısından kelimelerin seçimi ve kullanımıdır, oysa dilbilim, dilin bilimsel çalışmasıdır.

Overstate ve Understate arasındaki fark

Aşırı ifade abartmaktır, oysa yetersiz ifade (bir şeyi) gerekenden daha az tamlık ile ifade etmektir.

Zorunlu ve Zorunlu arasındaki fark

Zorunlu olması zorunluyken, zorunlu olması yasal veya ahlaki olarak yükümlülük yüklemektir.

Bit ve Morsel arasındaki fark

Bit, bir atın ağzına yerleştirilen ve hayvanı yönlendirmek için dizginlere bağlanan bir metal parçasıdır, oysa lokma, genellikle yiyeceklere uygulanan küçük bir parça veya bir şeyin payıdır.

Ward ve Ward off arasındaki fark

Koğuş güvende tutmak, gözetlemek, korumaktır, oysa kaçmak savuşturmak veya kenara dönmek demektir.

Invocate ve Invoke arasındaki fark

Çağırmak, yalvarmak veya yalvarmaktır, oysa çağırmak, yardım, yardım veya rehberlik için (bir kişi, özellikle bir tanrı) çağırmaktır.

Bekle ve Bekle arasındaki fark

Beklemek, özellikle bir eylemi önlemek için (birinden) önce hareket etmektir, oysa beklemek (zihinsel olarak) aramaktır.

Çip günlüğü ve Günlük arasındaki fark

Çip kütüğü, bir makara üzerindeki bir hatta tutturulmuş tahta bir tahtadan (sürükleme) oluşan, bir geminin hızını ölçmek için basit bir cihazdır, oysa kütük, dallardan arındırılmış ölü bir ağacın gövdesidir.

Şüpheli ve Şüpheli arasındaki fark

Şüpheli, şüpheli kişi veya şeydir, şüpheli ise bir şeyden, özellikle de suç işlemekten şüphelenilen kişidir.

Aid ve Assist arasındaki fark

Yardım yardımdır, oysa yardım yararlı bir eylem veya verme eylemidir.

Ayrılma ve Ayrılma arasındaki fark

Ayrılma, ayırmaktır, oysa ayrılma, bağlayan, tutan, dolanan veya kenetlenen bir şeyi serbest bırakmak veya gevşetmektir.

Box ve Box koltuk arasındaki fark

Kutu, bir kübik boşluktur, oysa kutu koltuğu, bir tiyatro veya stadyumdaki gibi bir muhafazadaki bir grup koltuk arasında bir koltuktur.

Batty boy ve Chi chi man arasındaki fark

Batty oğlan eşcinsel bir adamken chi chi adam eşcinsel bir adamdır.

İcra memuru ve Jurat arasındaki fark

İcra memuru, norman fethini takip eden dönemde herhangi bir İngiliz mahkemesinin kararlarını icra eden veya geç ortaçağ ve erken modern dönemde alt mahkemelerin kararlarını icra eden bir reeve, jurat ise nerede, ne zaman ve erken modern dönemde yeminli bir beyandır. Kimden önce bir yemin edildi.

Big up ve Props arasındaki fark

Büyük olmak, önemli bir saygı veya beğenmedir, oysa sahne başka bir kişiye saygı duymak veya onu tanımaktır.

Hurda ve Hurda arasındaki fark

Hurda atılır veya atık malzeme, hurda ise (küçük) bir parçadır.

Demiryolu hattı ve Demiryolu arasındaki fark

Demiryolu hattı, genellikle ahşap veya beton bağlar veya traversler üzerinde ayrılmış ve desteklenen, flanş tekerlekli demiryolu araçlarının hareket edebileceği bir yol oluşturan, oluşturulmuş bir çift çelik raydır; demiryolu ise yolcuları veya malları taşımak için kullanılan rayları kullanan bir taşıma sistemidir.

Sheer ve Steep arasındaki fark

Şeffaf bir perde veya kumaştır, dik bir dağın dik kenarı vb.

Hesaplaşma Günü ile Dünyanın Sonu arasındaki fark

Hesaplaşma günü, tüm ulusların tanrısının nihai ve ebedi yargısıdır, oysa dünyanın sonu, yeryüzündeki yaşamın, özellikle de insanın ölümü ve yıkımıdır.

Rastgele ve Stokastik arasındaki fark

Rastgele, öngörülemeyen sonuçlara sahip olmaktır ve ideal durumda, tüm sonuçlar eşit derecede olasıdır, oysa stokastik rastgele, rastgele belirlenir.

Tıp adamı ve Tıp kadını arasındaki fark

Tıp adamı, Kızılderili şamanistik bir şifacıdır. Bu terim aynı zamanda diğer yerli halkların geleneksel şifacılarına atıfta bulunmak için kullanılırken, tıpçı kadın bir yerli Amerikan şamanistik şifacıdır.

Canavar ve Canavar arasındaki fark

Canavar çok büyükken, canavar çirkin veya korkutucu.

Chick ve Chick-jaluzi arasındaki fark

Civciv genç bir kuşken, civciv-jaluziler, ince yarılmış bambu ve sicimden yapılmış, kapılara veya pencerelere asılan bir perde veya güneşliktir.

Tanıdık ve Arkadaş arasındaki fark

Tanıdık, tanışma, yakın olma veya çok az veya yüzeysel bilgiye sahip olma durumudur; arkadaş ise, bir aile üyesi, eşi veya sevgilisi dışında, şirketten hoşlanan ve şefkat duyduğu kişidir.

Bu nedenle ve Bu amaçla arasındaki fark

Succor ve Sustain arasındaki fark

Succor, tehlikede olan kişiye verilen yardım, yardım veya rahatlamadır, oysa uzatma, bir piyanoda sağ pedal gibi bir notayı tutmak için kullanılabilen bir mekanizmadır.

Moment ve Moment of force arasındaki fark

Moment, kısa, belirtilmemiş bir süredir, kuvvet momenti ise dönme ekseninden belirli bir mesafede bir dönme sistemine uygulanan bir kuvvetin dönme etkisidir. moment, kuvvetin büyüklüğünün, hareket çizgisi ile dönme ekseni arasındaki dikey mesafe ile çarpımına eşittir.

Kapalı ve Kapalı arasındaki fark

Kapalı, içeride bulunurken serbestçe hareket edemez.

Toplama ve Arttırma arasındaki fark

Toplama, herhangi bir şey ekleme eylemidir, oysa artış, artma veya daha büyük olma eylemidir.

Meslek ve Meslek arasındaki fark

Meslek, kişinin meşgul olduğu bir faaliyet veya görevdir, oysa meslek belirli bir tür işi, özellikle de dini bir mesleği üstlenme eğilimidir.

Tutku ve Coşku arasındaki fark

Tutku, herhangi bir büyük, güçlü, güçlü duygudur, özellikle romantik aşk ya da nefrettir, oysa şevk, bir kişi, neden ya da ideal için olan tutku ya da bitmek bilmeyen bağlılık ve onun ilerlemesindeki kararlılıktır.