Sınır ve Limit arasındaki fark

Olarak kullanıldığında isimler , sınır iki alan arasındaki bölme çizgisi veya konum anlamına gelir, oysa limit bir kısıtlama anlamına gelir.


Sınırı aynı zamanda fiil anlamı ile: kısıtlamak.Sınırı aynı zamanda sıfat anlamı ile: sabit limitli bir oyun olmak.diğer tanımları için aşağıya bakın Sınır ve Sınırı

 1. Sınır var isim :  İki alan arasındaki ayırma çizgisi veya konum.

 2. Sınır var isim (kriket):

  Oyun alanının bir kenarını işaretleyen bir kenar veya çizgi. 3. Sınır var isim (kriket):

  Topun vurulduğu ve bir sınıra temas ettiği veya sınırın üzerinden geçtiği (sekerek veya sektirmeden), genellikle vuruş takımı için sırasıyla 4 (dört) veya 6 (altı) koşuyla sonuçlanan olay.

 4. Sınır var isim (topoloji):

  Bir S kümesinin kapanışındaki, o kümenin iç kısmına ait olmayan noktalar kümesi.

 1. Sınırı var isim :

  Bir kısıtlama; birinin ötesine geçemeyeceği bir sınır.

  Örnekler:

  'Yürütme gücünün mevcut birkaç sınırı vardır.'

  'Bu gece iki kadeh benim sınırım.'

 2. Sınırı var isim (matematik):

  Bir dizinin yakınsadığı değer. Aynı şekilde, bir dizinin üst sınırının ve alt sınırının ortak değeri: üst ve alt sınırlar farklıysa, dizinin sınırı yoktur (yani yakınsamaz).

  Örnekler:

  Karşılıklılar dizisinin sınırı sıfırdır.

 3. Sınırı var isim (matematik):

  Bu sınır kavramının çeşitli soyutlamalarından herhangi biri.

  Örnekler:

  'Kategori teorisi, çok genel bir limit kavramını tanımlar.'

 4. Sınırı var isim (kategori teorisi):

  Aynı diyagramın diğer herhangi bir konisinin benzersiz bir şekilde faktör oluşturabileceği bir diyagramın konisi.

  Örnekler:

  'hiponim uçbirim nesnesi kategorik ürün geri çekme ekolayzer'

 5. Sınırı var isim (poker):

  Sabit limitin kısaltması.

 6. Sınırı var isim :

  Son, en üst veya en uzak nokta; sınır veya kenar.

  Örnekler:

  'bir kasabanın ya da bir ülkenin yürüyüş sınırı'

 7. Sınırı var isim (eski):

  Sınırlarla tanımlanan alan veya şey.

 8. Sınırı var isim (eski):

  Bir süre sona eren şey; dolayısıyla, dönemin kendisi; tam zamanlı veya kapsam.

 9. Sınırı var isim (eski):

  Bir kısıtlama; bir çek veya bordür; bir engel.

 10. Sınırı var isim (mantık, metafizik):

  Belirleyici bir özellik; ayırt edici bir özellik.

 11. Sınırı var isim (bisiklet sürmek):

  Bir handikap yarışında yola çıkan ilk binici grubu.

 1. Sınırı olarak sıfat (poker):

  Sabit limitli bir oyun olmak.

 1. Sınırı var fiil (geçişli):

  Kısıtlamak için; belirli bir sınırın ötesine geçilmesine izin vermemek, sınırlar koymak.

  Örnekler:

  'Yürütmenin gücünü sınırlamamız gerekiyor.'

  Bu gece kendimi iki kadehle sınırlandırıyorum.

 2. Sınırı var fiil (matematik, geçişsiz):

  Belirli bir sette limit olması.

  Örnekler:

  'Dizi,' 'a' 'noktasında sınırlıdır.'

 3. Sınırı var fiil (eski):

  Belli bir sınırlı bölge içinde yalvarmak veya işlevleri yerine getirmek.

  Örnekler:

  'sınırlayıcı bir keşiş'

Kelimeleri karşılaştırın:

Farkı Bul

Eşanlamlılar ve ilgili kelimelerle karşılaştırın:

 • sınıra karşı sınır
 • sınıra karşı sınır
 • sınıra karşı sınırlama
 • sınıra karşı kısıtlama
 • sınıra karşı sınır
 • fonksiyona karşı limit

Ilginç Haberler

Neoplazma ve Tümör arasındaki fark

Neoplazma, hayvanlarda veya bitkilerde düzensiz dokuların anormal yeni büyümesidir, oysa tümör anormal bir büyümedir.

Stifle ve Stimulate arasındaki fark

Stifle, kesintiye uğratmak veya kesmektir, oysa uyarmak, harekete geçmeyi teşvik etmektir.

Maximal ideal ve Minimal ideal arasındaki fark

Maksimal ideal, uygunsuz hale getirilmeden (yani, içerdiği cebirsel yapının tamamına eşit) daha büyük yapılamayan (ona herhangi bir öğeyi birleştirerek), minimal ideal ise sıfır olmayan (iki taraflı) ideal olan sıfır olmayan iki taraflı ideal.

Jerk ve Türkiye arasındaki fark

Sarsıntı, özellikle vücudun ani, genellikle kontrolsüz bir hareketidir, oysa hindi meleagris cinsinden yelpaze şeklinde kuyruklu ve gerdan boyunlu iki kuş türünden biridir.

Kapatma ve Kapatma arasındaki fark

Kapatmak, bir boşluğu kaldırmaktır. tıkamak (bir açıklık). bir açıklığın kapanması için hareket ettirmek. küçültmek (örneğin bir boşluk) için. boğuşmak, oysa kapatmak bir iş olarak ticareti durdurmaktır.

Kız ve Erkek arasındaki fark

Kız bir kız çocuğu, ergen ya da genç bir kadınken, erkek barut planının yıldönümünde (5 Kasım) şenlik ateşinde yanan bir adamın kuklasıdır.

Sarı ve Sarı arasındaki fark

Amber, ispermeçet balinasının mumsu ürünü olan amber rengidir, sarı ise altın, tereyağı veya limonun rengidir.

Sessiz ve Sessiz arasındaki fark

Sessizlik, sessiz, sessiz, hareketsiz, sakin, sakin olmaktır, sessiz olmak ise sessizdir.

Cümle ve Basit cümle arasındaki fark

Cümle, bir jüri veya mahkemenin kararı veya kararıdır, oysa basit cümle, tek bir bağımsız cümle içeren ve hiçbir bağımlı madde içermeyen bir cümledir.

Nun ve Sister arasındaki fark

Rahibe, belirli yeminlerle yaşayan ve genellikle bir alışkanlık edinen, bir manastırda birlikte yaşayan kadınlardan oluşan bir Hıristiyan dini topluluğunun bir üyesidir, kız kardeş ise başka bir kişi ile aynı ebeveynin kızıdır.

Sayılabilir küme ile Sayılabilir arasındaki fark

Despicable ve Dirty arasındaki fark

Aşağılık zinde veya hor görülmeyi hak ederken, kirli kirli değildir.

Bronz ve Bakır arasındaki fark

Bronz, doğal olarak oluşan veya insan yapımı bir bakır alaşımıdır, genellikle kalayla, ancak aynı zamanda bir veya daha fazla başka metalle kombinasyon halinde bulunurken, bakır kırmızımsı kahverengi, dövülebilir, sünek bir metal elementtir, yüksek elektriksel ve termal iletkenliğe sahiptir, sembol cu ve atom numarası 29.

Steam ve Steamer arasındaki fark

Buhar, su sıvı fazdan gaz fazına değiştiğinde oluşan buhardır, buharlayıcı ise, yıkamada ve çeşitli imalat işlemlerinde olduğu gibi, ürünlerin buharın etkisine maruz kaldığı bir kaptır.

Aşındırıcı ve Yumuşak arasındaki fark

Aşındırıcı, zımpara kağıdı, süngertaşı veya zımpara gibi temizlik, düzleştirme veya cilalama için kullanılan bir madde veya malzemedir, oysa yumuşak, yumuşak veya aptal bir kişidir.

Gider ve Ödeme arasındaki fark

Gider bir harcama veya tüketimdir, genellikle fonların ödenmesidir, oysa ödeme, ödeme eylemidir.

Ziyafet ve Resepsiyon arasındaki fark

Ziyafet büyük bir kutlama yemeğidir, oysa resepsiyon alma eylemidir.

Yasadışı ve Yasal arasındaki fark

Yasadışı, yasa dışı bir eylem veya tekniktir, yasal ise bir şirketin hukuk departmanıdır.

Taze soğan ve Yabani pırasa arasındaki fark

Taze soğan, ince soğanlı, Asya'dan gelen bir soğan türüdür (allium fistulosum), oysa yabani pırasa, doğu kuzey amerika'ya özgü çok yıllık bir yabani soğandır, allium tricoccum, bir yumurtalık soğanı ve büyük dikdörtgen eliptik yaprakları ile.

Özgürlükçü ve Küçük-özgürlükçü arasındaki fark

Liberter, genel olarak veya belirli bir mesele ile ilgili olarak özgürlüğü savunan kişidir, oysa küçük-1 özgürlükçü, özgürlükçü görüşlere sahip olan ancak ülkesinin 'özgürlükçü partisinin' üyesi olmayan bir kişidir.

Biretta ve Bishop arasındaki fark

Biretta, Roma Katolik din adamları (ve bazı Anglikan kilisesinde) tarafından giyilen, bir tutamla örtülmüş, üstünde dört sırt bulunan kare bir başlıktır. üç taraflı biretta, ayin kutlamaları için Romalı Katolik din adamları tarafından giyilirken, piskopos cemaatlerin bir nazırıdır: ya genel olarak konuşan böyle bir nazır ya da (doğu ortodoksluk, katoliklik, anglikanizm vb.) kilise hiyerarşisinde bir görevli (aktif veya nominal olarak) bir piskoposluğu yöneten, kilisenin rahiplerini, diyakozlarını ve kendi topraklarındaki mülklerini denetler. başka bir dinde benzer bir görevli veya baş rahip. herhangi bir bekçi, müfettiş veya aşırı bakan. yunan veya roma pozisyonunun sahibi, tahıl ambarı üzerinde denetçi vb. aptallar bayramının şefi veya st. Nicholas günü.

Savunucu ve Rakip arasındaki fark

Avukat, görevi bir mahkemede birinin davası için konuşmak olan kişidir, rakip ise diğerine karşı çıkan kişidir.

Parmak ve Ayak parmağı arasındaki fark

Parmak, insan elinin başparmağı hariç ince eklemli bir ekstremitesidir, oysa ayak parmağı, ayağın ucundaki beş rakamın herbiridir.

Assembler ve Assembly dili arasındaki fark

Assembler, assembly dilinde yazılmış kaynak kodunu okuyan ve muhtemelen bağlayıcılar, hata ayıklayıcılar ve diğer araçlar tarafından ihtiyaç duyulan bilgilerle birlikte yürütülebilir makine kodu üreten bir programdır; oysa assembly dili, programların kaynak kodunun anımsatıcı talimatlardan oluştuğu bir programlama dilidir. , her biri doğrudan belirli bir işlemci için bir makine talimatına karşılık gelir.

Chino ve Drill arasındaki fark

Chino, genellikle pantolon ve üniforma yapmak için kullanılan kaba bir pamuklu kumaştır, oysa matkap, tipik olarak dönen bir kesme ucunu sabit bir iş parçasına daldırarak bir delik oluşturmak için malzemeyi çıkarmak için kullanılan bir araçtır.