Ziyafet ve Resepsiyon arasındaki fark

Olarak kullanıldığında isimler , ziyafet büyük bir kutlama yemeği anlamına gelir, oysa resepsiyon alma eylemi anlamına gelir.


Ziyafet aynı zamanda fiil anlamı ile: bir ziyafete katılmak.diğer tanımları için aşağıya bakın Ziyafet ve Resepsiyon 1. Ziyafet var isim :

  Büyük bir kutlama yemeği; Bayram. 2. Ziyafet var isim (arkaik):

  Bir tatlı; tatlılar.

 1. Ziyafet var fiil (geçişsiz):  Bir ziyafete katılmak için; bayram için.

 2. Ziyafet var fiil (eski):

  Bir ziyafet sonrası tatlı yemek.

 3. Ziyafet var fiil (geçişli):

  Bir ziyafet veya görkemli bir yemek eğlencesi ile tedavi etmek; bayram için.

 1. Resepsiyon var isim :

  Alma eylemi.

 2. Resepsiyon var isim (sayılamayan, elektronik):

  Radyo veya benzeri sinyalleri alma eylemi veya yeteneği.

  Örnekler:

  Vadide TV sinyalimiz zayıf.

  'Yeni sistem alış sinyalinin olağanüstü kalitesini sağlıyor.'

 3. Resepsiyon var isim :

  Genellikle birini resmen karşılamak için sosyal bir angajman.

  Örnekler:

  Düğünden sonra resepsiyona geçtik.

 4. Resepsiyon var isim :

  Reaksiyon; bir kişiyle ilk konuşmada, bir yere ulaşmada vb. alınan tedavi

  Örnekler:

  Büyükelçinin şakaları soğuk bir resepsiyonla karşılaştı.

 5. Resepsiyon var isim :

  Konukların kabul edildiği bir otel veya ofisin masası.

 6. Resepsiyon var isim (İngiltere, eğitim):

  Çocukların örgün eğitimle tanıştığı okul öncesi ile 1. Yıl arasındaki okul yılı veya bunun bir bölümü.

 7. Resepsiyon var isim (yasa):

  Hukuki olguların farklı bir kültürden bilinçli olarak benimsenmesi veya aktarılması.

Kelimeleri karşılaştırın:

Farkı Bul

Eşanlamlılar ve ilgili kelimelerle karşılaştırın:

 • ziyafet vs bayram
 • ziyafet vs resepsiyon
 • ön büro vs resepsiyon

Ilginç Haberler

Mutlak ve Koşullu arasındaki fark

Mutlak, içeriğe bağlı yorumlamadan bağımsız, dokunulmaz, temel, koşullu ise koşullu bir cümledir.

Hayalet ve Ruh arasındaki fark

Hayalet ruhtur, ruh ise bir kişinin veya başka bir yaratığın ruhudur.

Ağ ve Trampet arasındaki fark

Ağ, bir ip, kordon veya ip ağıyken, tuzak bir tuzaktır (özellikle bir tel, ip veya deri ilmeğinden yapılan).

Buhar ve Su arasındaki fark

Buhar, su sıvı fazdan gaz fazına değiştiğinde oluşan buhar, su ise oda sıcaklığında ve basınçta berrak bir sıvı olarak bulunan bir maddedir (moleküler formül h₂o).

Ama ve Yine de arasındaki fark

Ama sadece, sadece, adil, oysa yine de öncekine rağmen.

Truly ve Truthfully arasındaki fark

Hakikaten gerçeklere uygundur, halbuki hakikat doğrudur.

Böl ve Böl arasındaki fark

Bölme, (bir şeyi) iki veya daha fazla parçaya bölmek veya ayırmaktır, oysa bölünme birlikte olmaktan çıkar, gruptan kopar.

Baba ve Babam arasındaki fark

Baba bir babadır, bir erkek ebeveyndir, oysa dada babadır, babadır.

Yaralanma ve Yaralanma arasındaki fark

Yaralanma, acı verici olmaktır, oysa yaralama, canlı bir yaratığı yaralamak veya ona fiziksel zarar vermektir.

Kanyon ve Gulch arasındaki fark

Kanyon bir vadidir, özellikle bir nehir tarafından kayalara kesilmiş uzun, dar, dik bir vadi, oysa gulch, genellikle ani sellerle aşınmış, dağ geçidi benzeri veya derin v şeklindeki bir vadidir.

Kohort ve Legion arasındaki fark

Kohort, aynı şeyi veya kişiyi destekleyen bir grup insandır, lejyon ise genellikle 3000 ila 6000 piyade askeri ve 100 ila 200 süvari birliklerinden oluşan Roma ordusunun ana birimi veya bölümüdür.

Küre ve Orb arasındaki fark

Küre herhangi bir küresel (veya neredeyse küresel) nesnedir, oysa küre küresel bir gövdedir.

Kararlılık ve Amaç arasındaki fark

Belirleme, belirleme eylemi veya belirlenme durumudur, oysa amaç ulaşılması gereken bir nesnedir.

Yasadışı ve Yasaklı arasındaki fark

Yasa dışı, yasalara aykırıdır veya yasalar tarafından yasaklanmıştır, özellikle ceza hukuku, ancak yasaklanmıştır.

Divan ve Kanepe arasındaki fark

Divan, duvara yaslanmış ve yere ya da yükseltilmiş bir yapıya uzanan bir şilteden yapılmış, kanepe ya da kanepe benzeri bir mobilya parçasıdır.

Scurry ve Zoom arasındaki fark

Scurry bir atlamadır, zum ise çok hızlı hareket eden bir şeyin uğultu sestir.

Extol ve Flatter arasındaki fark

Övgü övmektir, övgü ise genellikle samimiyetsizce ve bazen iyilik kazanmak için birine iltifat etmektir.

Bağımsız Değişken ve Parametre arasındaki fark

Argüman, bir önermeyi desteklemek için kullanılan bir olgu veya ifadedir, oysa parametre bir deney, denklem, hesaplama veya benzeri sırasında sabit tutulan, ancak deney, denklem, hesaplamanın vb. Diğer sürümlerine göre değişen bir değerdir.

Aberrant ve Variable arasındaki fark

Aberrant, bir grubun geri kalanından sapan bir kişi veya nesnedir, oysa değişken, değişken olan bir şeydir.

Lithe ve Willowy arasındaki fark

Lithe hafiftir, söğüt ise söğüde benzer.

Obscure ve Occluded arasındaki fark

Belirsiz karanlık, soluk veya belirsizdir, oysa tıkalı kapalı veya engellenmiştir.

Effulgence ve Shine arasındaki fark

Zevk, parlak ve ışıltılı, ihtişamlı, ihtişamlı, parlaklık ise bir ışık kaynağından gelen parlaklıktır.

Dark ve Sinister arasındaki fark

Karanlık söndürülür, oysa uğursuz, uğursuz, uğursuz, şanssız, meşru değildir (bar sinsi olduğu gibi).

Kesin ve Gerçekten arasındaki fark

Kesinlikle sorgusuz ve şüphesizdir, oysa gerçekten de gerçektir.

Laugh ve Snicker arasındaki fark

Gülmek, insan türüne özgü bir neşe ifadesidir, oysa kısık kısık veya kırılmış bir kahkahadır.